Ajankohtaista

13. helmikuuta 2018

Asukaskokous 22.2.2018

Valkeakosken Asunnot Oy kutsuu ns. suorassa omistuksessa olevien kiinteistöjensä asukkaat asukaskokoukseen, jossa nimetään asukkaiden ehdokkaat Valkeakosken Asunnot Oy:n hallitukseen sekä päätetään asukastoimikunnan työn jatkumisesta

Valkeakosken Asunnot Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu enintään viisi ja vähintään kolme varsinaista jäsentä ja yhtä monta varsinaisten jäsenten henkilökohtaista varajäsentä, joista yhden varsinaisen jäsenen ja hänen varajäsenensä yhtiökokous valitsee asukkaiden kokouksen nimeämistä ehdokkaista.

Asukaskokouksessa äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat kaikki taloissa vakinaisesti asuvat 18 vuotta täyttäneet henkilöt.  Äänioikeutettuja ovat myös liike- ja toimistotilojen välittömät haltijat siten, että heillä on kullakin huoneistoa kohden yksi ääni.

ASUKASKOKOUS

Aika:              Torstai 22.02.2018  klo 16.30

Paikka:          Kokoustila, Valtakatu 20 (Musiikkiopiston alakerta)

Käsiteltävät asiat:

  1. 1 Kokouksen avaus
  2. 2 Puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien (ääntenlaskijoiden) valinta
  3. 3 Työjärjestyksen hyväksyminen
  4. 4 Ehdokkaan ja varaehdokkaan nimeäminen / Valkeakosken Asunnot Oy:n hallitus
  5. 5 Asukastoimikuntaan liittyvät asiat
  6. 6 Muut asiat
  7. 7 Kokouksen päättäminen